Rozumiem

POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.podologiawloclawek.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Klinika stóp i ciała - Ewa Dyjecińska, prowadząca działalność pod adresem: Zbiegniewskiej 83, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8882593442, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktynie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności

podolog, masaż, wkładki

Klinika stóp i ciała

48 668 368 316

 

telefon do podolog
13 listopada 2022

Redukcja nadpotliwości (stopy/dłonie/pachy)

       Nadpotliwość to zbyt duże wydzielanie potu, które może mieć swoje źródło w dolegliwościach pierwotnych lub wtórnych. Chroniczne anomalie związane z nadmiernym i niespodziewanym wydzielaniem potu, mogą prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, wycofania, problemów z wykonywaniem niektórych czynności, w skrajnych przypadkach depresji.

     W naszym gabinecie proponujemy leczenie zabiegowe metodą jonoforezy. Aby określić z jaką mamy nadpotliwością do czynienia, przed zabiegiem przeprowadzany jest u nas wywiad, dzięki czemu możemy dopasować jak najbardziej skuteczną metodę.

 

JONOFOREZA

     Jonoforeza jest jedną z prostszych metod walki z nadpotliwością. Jest to nieinwazyjny zabieg mającym na celu ułatwienie przenikania i penetrowania cząsteczek leku przez skórę za pomocą prądu stałego o niskich wartościach natężenia. Najważniejszymi zaletami jonoforezy są działania miejscowe, nieinwazyjne, wygodne i szybkie. Mechanizm jonoforezy zakłada trzy zjawiska: elektrorepulsję, elektroosmozę oraz wzrost przepuszczalności skóry pod wpływem prądu stałego.

     W nadmiernej potliwości stosujemy jonoforezę wodną. Zabiegi te indukują hiperkeratozę w obrębie ujść gruczołów, co hamuje wydzielanie potu oraz hamuje przewodnictwo nerwowe i zmienia pH ograniczając aktywność gruczołów. Ten sposób leczenia uznawany jest za efektywny i tani, dlatego też często stosowany jest jako metoda z wyboru.

 

RZECIWSKAZANIA

 • ciążą, karmienie piersią

 • stan zapalny w organizmie (gorączka)

 • metalowe elementy w obrębie przepływu prądu

 • Choroby wewnętrzne: nowotwór, aktywna infekcja, epilepsja, alergia, choroby sercowe

 • Instrumenty medyczne i elektroniczne takie jak: aparat słuchowy, rozrusznik serca

 • Wszczepiony kardiowerter-defibrylator

 • Nadwrażliwość na prąd elektryczny

 • Przerwanie ciągłości skóry w obrębie przeprowadzanego zabiegu

 • Silne ograniczenie czucia rąk/stóp (polineuropatia)

 • Brak lub ograniczenie czucia w obszarze poddawanym terapii

 

MOŻLIWE SKUTKI UBOCZNE

 • lekka dyzestezja (zaburzenie czucia) jak mrowienie lub pieczenie

 • krótkie podrażnienie skóry (zaczerwienienie po terapii)

 • rumień (zaczerwienienie skóry, krótkookresowe pęcherzyki lub bąbelki)

 • lekkie poparzenia

 

Cena pakietu 12 zabiegów 500zł

 

podolog, podologiczny, stopy

Klinika

stóp i ciała

ZAPRASZAMY NA ZABIEGI PODOLOGICZNE, MASAŻE, INDYWIDUALNE WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

Klinika stóp i ciała

ul. Zbiegniewskiej 83

87-800  Włocławek

t: 48 668 368 316

 

e: klinikastopiciala@wp.pl